Ichneumonidae

Классификация: Основные группы > Invertebrates (Беспозвоночные животные) > Arthropoda (Членистоногие) > Insecta (Насекомые) > Hymenoptera (Перепончатокрылые)
Русское название  Наездники настоящие
Дочерние таксоны  Acerataspis
Aconias
Acrodactyla
Acroricnus
Acrotomus
Adelognathus
Agrothereutes
Agrypon
Alcima
Alexeter
Allomacrus
Alomya
Alophosternum
Amblyteles
Amphirhachis
Anoncus
Aoplus
Apechthis
Apechtis
Aperileptus
Aphanistes
Apophua
Aptesis
Arotes
Ateleute
Atractodes
Barycnemis
Bathythrix
Bremiella
Buathra
Caenocryptoides
Callidora
Chasmias
Chirotica
Chorinaeus
Cladeutes
Coelichneumon
Coleocentrus
Collyria
Colpotrochia
Cosmoconus
Cratichneumon
Cryptopimpla
Cryptus
Cteniscus
Ctenochira
Ctenopelma
Cubocephalus
Cyclolabus
Cylloceria
Cymodusa
Delomerista
Deuteroxorides
Diacritus
Diadegma
Dialipsis
Diaparsis
Diaschisaspis
Dicaelotus
Diphyus
Diplazon
Dirophanes
Dolichomitus (Наездники-эфиальты)
Dreisbachia
Drepanoctonus
Dusona
Dyspetes
Eclytus
Endromopoda
Ephialtes
Epirhyssa
Eridolius
Eristicus
Erromenus
Euceros
Eupalamus
Eusterinx
Exenterus
Exeristes
Exetastes
Exochus
Exyston
Gambrus
Gelanes
Giraudia
Glyphicnemis
Glypta
Glyptopimpla
Glyptorhaestus
Gregopimpla
Grypocentrus
Gunomeria
Habronyx
Hemiphanes
Hepiopelmus
Hercus
Heteropelma
Homaspis
Homotherus
Hyperbatus
Hypomecus
Ichneumon
Idiolispa
Ischnoceros
Ischnus
Ischyrocnemis
Iseropus
Itoplectis
Javra
Kristotomus
Lagarotis
Lathiponus
Lissonota
Megarhyssa
Megastylus
Meloboris
Mesoleius
Mesoleptus
Mesostenus
Metopius
Microleptes
Misetus
Monoblastus
Monontos
Myrmeleonostenus
Neliopisthus
Neoxorides
Netelia
Odontocolon
Oedemopsis
Olesicampe
Opheltes
Ophion
Oresbius
Orthocentrus
Orthomiscus
Oxyrrhexis
Oxytorus
Patrocloides
Perispuda
Perithous
Phradis
Phrudus
Phytodietus
Picrostigeus
Pimpla
Pion
Platylabus
Plectiscidea
Pleolophus
Poemenia
Polyaulon
Polyblastus
Polysphincta
Polytribax
Pristicerops
Pristomerus
Probles
Proclitus
Protichneumon
Pseudorhyssa
Rhembobius
Rhyssa
Rhyssella
Saotis
Scambus
Scolobates
Seleucus
Sinarachna
Smicroplectrus
Spudaeus
Stenichneumon
Sussaba
Symplecis
Synosis
Syspasis
Teleutaea
Tersilochus
Therion
Theroscopus
Thymaris
Triclistus
Trieces
Trogus (Троги)
Trychosis
Tryphon
Vulgichneumon
Xenoschesis
Xorides
Xylophrurus
Yamatarotes
Yezoceryx
Zaglyptus
Zanthojoppa
Zatypoda
Zatypota
Zygoglypta
Внешняя база данных для проверки видов  Hymenoptera Name Server