Emberiza schoeniclus

Emberiza schoeniclus
Автор: 

Бузун В.А.