Лесотундра

ООПТ: 
Изображение: 
Автор: 
Муллари С.