Протока на о.Варлама

ООПТ: 
Изображение: 
Автор: 
Кротова О.